Opslagstavlen

Det er helt vildt!
Hvis man vil opleve vildmarken i Danmark, kommer man den ikke meget nærmere end Tranum Klitplantage mellem Bulbjerg og Løkken ved Jammerbugten i Vendsyssel. Det er 3.000 hektar sammenhængende vildmark, hvor man kun kan færdes på de 2.000.
Man kan godt gå en hel dag i klitplantagen uden at møde andre, men stranden og dens fiskelejer og turistmiljøer ligger lige om hjørnet, hvis man får trang til at hilse på andre end kronhjorte, traner og Hedepletvinger.

Prægtig natur
Der er mange storslåede naturoplevelser i Tranum, hvor kun den mindste del er bevokset.
Her ligger et stort militært skydeterræn med uberørt natur, som man kan komme på guidede ture i, og der er Sandmosen med indlands-klitter, klithede og hedeflader og store fladvandede søer, bl.a. Overklitten Sø i hjertet af vildmarken, hvor man virkelig føler sig i pagt med naturen.
Man kan høre stilheden – bortset fra naturens egne lyde

Sandflugtens hærgen
Landskabet bærer stadig spor af den sandflugt, der begyndte for 500 år siden og hærgede hele Vestkysten, indtil staten for godt 100 år siden begyndte at opkøbe og tilplante store områder med bl.a. sitkagran, som er ved at blive udfaset og erstattes med skovfyr, eg og birk, så Tranum Klitplantage bliver endnu mere naturnær og altså vildere.

Tranum Klitplantage ligger på Nordsøstien, en del den 5.500 km lange vandre- og cykelrute North Sea Trail og NAVE Nortrail-projektet hele vejen rundt om Nordsøen.
Den følger de gamle historiske spor ad eksisterende trampestier, redningsveje, kirkestier, kongeveje, drivveje og sejlruter langs kysterne fra Bergen i Norge, ned langs den svenske vestkyst og via Møn og den sjællandske vestkyst – der ikke ligger ved Nordsøen, men alligevel – over til den jyske Kattegatkyst, nord om Skagen og hele vejen ned langs Vestkysten.