Opslagstavlen

Det er helt vildt!
Hvis man vil opleve vildmarken i Danmark, kommer man den ikke meget nærmere end Tranum Klitplantage mellem Bulbjerg og Løkken ved Jammerbugten i Vendsyssel. Det er 3.000 hektar sammenhængende vildmark, hvor man kun kan færdes på de 2.000, hvoraf et stort område endda skal udvikles til at være så ufremkommeligt, at man udelukkende kan bevæge sig rundt til fods og til hest.

Et væld af sommerfugle
Til gengæld vrimler det med sommerfugle. Også Hedepletvingen, som der er mange af her. Den er ellers truet, fordi den lever på planten djævelsbid, der vokser på de stadigt færre steder, hvor der bliver slået græs eller græsset i naturen. Der er mange andre sjældne sommerfugle i området: Okkergul Pletvinge, Skovperlemorsommerfugl, Spættet Bredpande, Gråbåndet Bredpande, Violetrandet Ildfugl, Grøn Køllesværmer, så tag sommerfuglebogen med.

Tranum Klitplantage ligger på Nordsøstien, en del den 5.500 km lange vandre- og cykelrute North Sea Trail og NAVE Nortrail-projektet hele vejen rundt om Nordsøen.
Den følger de gamle historiske spor ad eksisterende trampestier, redningsveje, kirkestier, kongeveje, drivveje og sejlruter langs kysterne fra Bergen i Norge, ned langs den svenske vestkyst og via Møn og den sjællandske vestkyst – der ikke ligger ved Nordsøen, men alligevel – over til den jyske Kattegatkyst, nord om Skagen og hele vejen ned langs Vestkysten.

Prægtig natur
Der er mange storslåede naturoplevelser i Tranum, hvor kun den mindste del er bevokset. Her ligger et stort militært skydeterræn med uberørt natur, som man kan komme på guidede ture i, og der er Sandmosen med indlands-klitter, klithede og hedeflader og store fladvandede søer, bl.a. Overklitten Sø i hjertet af vildmarken, hvor man virkelig føler sig i pagt med naturen.

Man kan høre stilheden – bortset fra naturens egne lyde. I baggrunden er en gøg gået helt amok, vi har hørt regnspoven og set en stor flok fiskehejrer stryge hen over søen, hvor der også er rørdrum og traner forhåbentligt snart også ynglende havørn.

Sandflugtens hærgen
Landskabet bærer stadig spor af den sandflugt, der begyndte for 500 år siden og hærgede hele Vestkysten, indtil staten for godt 100 år siden begyndte at opkøbe og tilplante store områder med bl.a. sitkagran, som er ved at blive udfaset og erstattes med skovfyr, eg og birk, så Tranum Klitplantage bliver endnu mere naturnær og altså vildere.

Man kan godt gå en hel dag i klitplantagen uden at møde andre, men stranden og dens fiskelejer og turistmiljøer ligger lige om hjørnet, hvis man får trang til at hilse på andre end kronhjorte, traner og Hedepletvinger.