RIDERUTER

Vedrørende ridning i offentlige skove kan overordnet oplyses:
I offentligt ejede skove er ridning som udgangspunkt tilladt. Man må normalt
ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der
er bredere end 2,5 meter samt på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt.
Der må også rides i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og
unge træer. Der må ikke rides på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens
marker, indhegninger mv.
Yderligere præciseringer og regler for private skove, kørsel med hestevogne
mv. kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside via naturoplevelser >
adgang til naturen eller via brug af følgende link:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang

Husk at vise hensyn til andre til fods og på cykel 🙂

Og husk ingen adgang i skydeterræn!

Isheste på stranden mellem Blokhus og Rødhus