RIDERUTER

Vedrørende ridning i offentlige skove kan overordnet oplyses:
I offentligt ejede skove er ridning som udgangspunkt tilladt.
Man må normalt ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter samt på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt.
Der må også rides i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og unge træer. Der må ikke rides på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegninger mv.

Husk at vise hensyn til andre til fods og på cykel 🙂

Og husk ingen adgang i skydeterræn!