HVEM ER VI

Den første april 2017 overtog Jens og jeg forpagtningen af Rødhus Klit Camping

Vi er begge entusiastiske personer, der komplementerer hinanden. Vi trives med at være engageret i en opgave, og vi er et godt “makkerpar”, der forstår og holder af at arbejde sammen. Vi har en livsstil hvori natur og jagt indgår som en del af vores hverdag.

Jens Brandt: Jens er selvstændig murermester og har været murer hele sit liv.
Ved siden af murerfaget har han haft natur, jagt, hunde og mennesker som den store interesse ,hvilket blandt andet afspejler sig i hans mangeårige virke som jagthundetræner.
Den erfaring Jens har som hundetræner har udviklet sig til, at Jens idag medvirker i uddannelse af jagthundeinstruktører i Dansk Münsterländer Klub og i Danmarks Jægerforbund. Derudover er Jens registreret schweisshundefører.

Jens har også været en stor drivkraft i etablering af Hune Naturbørnehave, da denne skulle genetableres efter Hune Friskoles nedlukning. Hune Naturbørnehave blev genopåbnet efter kun at være nedlukket i 10 dage. Den startede med 9 børn. I dag kører Hune Naturbørnehave stabilt.

I samarbejde med Jammerbugt Event og Blokhus turistbureau bliver der, hvert år afholdt Blokhus Hune Hundefestival. Jens er her en af hovedkræfterne – og har ved hans store medvirken, hans motivation og hårde arbejde udvikle konceptet og det pågår stadig.

Lisbeth Andersen: Lisbeth er SAP konsulent , har arbejdet for internationale virksomheder i gennem 20 år. Og har i den forbindelse oparbejdet kvalifikationer for struktur og planlægning. Men også i høj grad kommunikation, både i skrift og tale, på forskellige medier. Hun
har erfaring i at arbejde med ideer og få dem ført ud i livet i forbindelse med større og mindre projekter. Lisbeth er jagthundeinstruktør og jæger. og har som Jens, en stor interesse i natur og jagt og formidling.