HVEM ER VI

Den første april 2017 overtog vi,Jens og Lisbeth, forpagtningen af Rødhus Klit Camping

Vi er begge entusiastiske personer, der komplementerer hinanden. Vi trives med at være engageret i en opgave, og vi er et godt “makkerpar”, der forstår og holder af at arbejde sammen. Vi har en livsstil, hvori natur og jagt indgår som en del af vores hverdag.

Jens Brandt: Jens er selvstændig murermester. Ved siden af murerfaget har natur, jagt, hunde og mennesker indgået som en stor del af hans liv, hvilket blandt andet afspejler sig i hans mangeårige virke som jagthundetræner.
Den erfaring Jens har som hundetræner har udviklet sig til, at Jens idag medvirker i uddannelse af jagthundeinstruktører i Dansk Münsterländer Klub ,og i efteruddannelse af Danmarks Jægerforbunds jagthundeinstruktører. Derudover er Jens registreret schweisshundefører.

Jens har også været en stor drivkraft i etablering af Hune Naturbørnehave, da denne skulle genetableres efter Hune Friskoles nedlukning. Hune Naturbørnehave blev genopåbnet efter kun at være nedlukket i 10 dage. Den startede med 9 børn. I dag kører Hune Naturbørnehave stabilt.

I samarbejde med Jammerbugt Event og Blokhus turistbureau bliver der, hvert år afholdt Blokhus Hundefestival. Jens er her en af hovedkræfterne – og har ved hans store medvirken, hans motivation og hårde arbejde været medvirkende i udvikling af konceptet og det pågår stadig.

Lisbeth Andersen: Lisbeth er tidligere SAP konsulent, har arbejdet for internationale virksomheder i gennem 20 år. Struktur , planlægning og kommunikation har været en stor del af dette arbejde, både i skrift og i tale, på forskellige medier. Hun har erfaring i at arbejde med ideer og få dem ført ud i livet i forbindelse med større og mindre projekter. Lisbeth er jagthundeinstruktør og jæger, og har som Jens, en stor interesse i natur og jagt og formidling.
Udover jagt og hunde, har vi også stor interesse i islandske heste.

2017