KLITPLANTAGE

Tranum Klitplantage rummer ca. 1350 ha hede, 180 ha mose, 85 ha eng, 60 ha klit, 52 ha strandbred,
25 ha sø og 6 ha overdrev, i alt 1758 ha med særligt beskyttede naturtyper, hvilket svarer til
ca. 45 % af klitplantagens samlede areal. Naturinteresserne er særligt
knyttet til de store, åbne klitområder mod vest, som for størstedelen aldrig
har været tilplantet og som fremstår i en usædvanligt oprindelig og
uberørt tilstand.Klitplantagen rummer dog også meget værdifulde områder isprængt de skovtilplantede
dele som f.eks. Brede Sande, Overklitten Sø og Kræn Dahls Bakker

Rødhus-Tranum plantage blev anlagt i 1899 efter at Hedeselskabet blev oprettet i 1866. Under områdets store klitplantage er en stor del af området præget af kridt, der visse steder ligger lige under den dyrkede jord. Det har nogle steder vist sig ved, at man kan finde “skorstene” og “jordfaldshuller”, der stammer fra det nedtrængende overfladevand.