SKYDETERRÆN

Skydeområdet i Tranum
Skydeområdet er i dag helt lukket for offentligheden. Kun adgang til strandbredden er tilladt
og kun når der ikke skydes.
Skydeterrænet er afspærret af hensyn til publikums sikkerhed. Det sker af og til at granater
ikke detonerer ved nedslag. De fleste af disse genfindes med det samme og uskadeliggøres,
men enkelte findes først halve eller hele år senere (f.eks. p.g.a. sne, høj vandstand m.m.). Disse
udetonerede granater udgør en fare for publikum ved færdsel i området.