REGLEMENT GENERELT

På Rødhus Klit Camping er der plads til alle glade, feriestemte og afslappede unge, familier, par eller enlige, som vil nyde roen og freden på campingpladsen, aktiviteterne i Rødhus, Blokhus, Hune eller omegn, eller bruge campingpladsen som udgangspunkt for opholdet i Vendsyssel.
Regler for camping – i forenklet form:

Enhedsplads

Pladsen omkring jeres campingvogn, telt eller hytte skal til enhver tid holdes ren.
Husholdningsaffald, bleer o.l skal afleveres i en af de opstillede containere.
Husk der er affaldssortering.
Se mere på pladskortet eller spørg i Receptionen.

Gæster

Gæster skal altid melde deres ankomst i receptionen.

Hunde

Hunde skal altid holdes i kort snor på pladsen. Ved luftning af hunde i og uden for pladsen skal hunde altid være i snor. Husk at samle høm høm´er op, og aflever hømhøm poser i affaldscontainere, der forefindes på pladsen.

Toiletter

Toiletterne skal altid benyttes – Vær med til at holde dem rene og pæne 🙂

Bommen

Bommen lukkes kl. 22.00
Vær opmærksom på, at mellem kl 07 og kl 22 er det kun muligt, at køre ind på pladsen, hvis du er i besiddelse af det bom kort. Bom kort udleveres ved indcheckning.

Nattero

Fra kl. 23.00 til 7.00 skal der være nattero overalt på pladsen.

• Smil og hils på de andre.:-)
• Ryd op efter dig i servicebygninger og på enheden.
• Vis det hensyn til andre, som du gerne vil have, at de viser dig.
• Er du i tvivl om noget, så spørg Lisbeth eller Jens
• Hold pladsen ren