REGLEMENT FOR HUNDEEJERE

Særligt for hundeejere

Med snor:
Hunde skal føres i kort snor på Rødhus Klit Campings areal

Uden snor:
Hunde kan luftes uden snor i det særligt indhegnede område på campingpladsen
Hunde kan luftes uden snor i hundeskove ved Blokhus og ved Tranum

Høm-Høm:
Hundes efterladenskaber fjernes – ved brug af Høm-Høm poser skal disse smides i affaldsspand/container

Reglement særligt for hundeejere på campingpldsen